Dokumentet e nevojshme për transportin e kufomës

Alba Transport Kufomash

Marrim për sipër të gjitha procedurat administrative

Dokumentet e nevojshme

Edhe pse ne marrim për sipër procedurat administrative dhe kujdesemi për të kompletuar të gjitha dokumentet, gjithashtu ju duhet të pregatitni disa dokumente. Më poshtë ju japin listen e atyre dokumenteve.

Përkundër trishtimit dhe stresit, transporti i kufomës dhe një funeral duhet të organizohen nën presionin kohor. Prandaj është shumë e rëdesishme që të kontaktoni menjëherë me ne që të fillojmë punën sa më parë në përgatitjen e dokumentacionit dhe procedurave ligjore e doganore.

Cilat janë dokumentet e nevojshme?

Lista e dokumenteve të rëndësishme:

✓ Pasaportë ose letërnjoftim i personit të vdekur.
✓ Për personat e pamartuar ose të mitur: çertifikatën zyrtare të lindjes, për shtetasit e huaj kërkohet përkthimi
✓ Për personat e martuar: gjithashtu çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës.
✓ Për personat e ve: çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës, gjithashtu edhe çertifikatën e vdekjes të bashkëshortit/es.
✓ Personat e divorcuar: çertifikatën e lindjes dhe të martesës dhe dekretin përkatës të divorcit.
✓ Çertifika e vdekjes e marré nga spitali ose mjeku i familjes.

Sherbime profesionale

Fale rrjeteve tona ne shume vende te Evropes, dhe përvojës shumvjeçare, jemi ne gjendje ti tejkalojme te gjitha pengesat burokratike per te siguruar nje riatdhesim sa te shpejte.

Kjo eshte arsyeja pse ne jemi firma me e kerkuar ne Europe per kryerjen e ketij lloji te transportit te specializuar.

Perkunder trishtimit dhe stresit, transporti i kufomes dhe nje funeral duhet te organizohen nen presionin kohor.

Ekspertet tone do t´ju keshillojme nese transporti i kufomes duhet te behet me makine speciale ose me aeroplan.

Nga Europa

Bëjme transportin e kufomave nga Gjermania për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Kosovën Lindore, Mal të Zi dhe trojet tjera Shqiptare në Balkan.

Bëjme transportin e kufomave nga Zvicra për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Kosovën Lindore, Mal të Zi dhe trojet tjera Shqiptare në Balkan.

Bëjme transportin e kufomave nga Austria për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Kosovën Lindore, Mal të Zi dhe trojet tjera Shqiptare në Balkan.

Bëjme transportin e kufomave nga Franca për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Kosovën Lindore, Mal të Zi dhe trojet tjera Shqiptare në Balkan.

Bëjme transportin e kufomave nga Belgjika për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Kosovën Lindore, Mal të Zi dhe trojet tjera Shqiptare në Balkan.

Bëjme transportin e kufomave nga Holanda për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Kosovën Lindore, Mal të Zi dhe trojet tjera Shqiptare në Balkan.

Bëjme transportin e kufomave nga gjitha shtetet e Europës për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Kosovën Lindore, Mal të Zi dhe trojet tjera Shqiptare në Balkan.

Në Vendlindje

Transporti i besueshëm, i shpejte dhe me kosto te ulet nga gjitha shtetet e Europës per ne Kosove.

Transporti i besueshëm, i shpejte dhe me kosto te ulet nga gjitha shtetet e Europës per ne Shqiperi.

Transporti i besueshëm, i shpejte dhe me kosto te ulet nga gjitha shtetet e Europës per ne Maqedoni.

Transporti i besueshëm, i shpejte dhe me kosto te ulet nga gjitha shtetet e Europës per ne Mal te Zi.

Transporti i besueshëm, i shpejte dhe me kosto te ulet nga gjitha shtetet e Europës per ne Luginen e Presheves.

Transporti i besueshëm, i shpejte dhe me kosto te ulet nga gjitha shtetet e Europës per ne Bosnje dhe Sanxhak.

Transporti i besueshëm, i shpejte dhe me kosto te ulet nga gjitha shtetet e Europës per ne gjitha ventet e Balkanit.

Keni pyetje tjera? Na kontaktoni 24/7.

Jemi ketu per t´ju ndihmuar.